Facebook

Painuneen talon oikaisu kokemuksella, nopeasti ja edullisesti

Rakennuksen painuminen heikentää asumismukavuutta ja rakennuksen arvoa – MKK käyttää luotettavia tekniikoita talon oikaisuun

MKK käyttää kustannustehokasta ja turvallista talojen nostomenetelmää, joka perustuu painenostomenetelmään. Polyuretaani on paitsi ympäristöystävällinen, se myös pitää muotonsa ja kovettuessaan kantaa tukee tasaisesti koko rakennuksen kuormituksen ja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. MKK:n ammattilaiset suorittavat nostot aina täsmällisesti ja päämääränä tehdä pysyvä korjausratkaisu.

Rakennusten vajoaminen ei ole vain vanhojen rakennusten ongelma, myös uusi rakennus voi painua maaperään. Etenkin jos se on rakennettu huonolle maaperälle eikä mahdollista painumisvaaraa ole otettu tarpeeksi huomioon rakennusvaiheessa. Tällaisessa talossa asuminen voi olla epämukavaa, pahimmassa tapauksessa vaarallista. Painumaongelma voi romahduttaa talon arvon ja tuo merkittäviä kustannuksia rakennuksen eri osa-alueiden vaurioituessa. Rakenteiden nostojen yhteydessä suoritamme tarvittaessa myös salaoja- ja sadevesijärjestelmien kunnostamiset.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Mistä tunnistaa rakennuksen tai talon painuminen?

Talon painuminen on yleinen ja haastava ongelma, mutta ei ollenkaan mahdotonta korjata, etenkin jos talon painumiseen huomataan puuttua ajoissa. Talon painuminen tapahtuu yleensä hitaasti, joten on tärkeä havainnoida hälytysmerkkejä.

Talon vajoamiseen vaikuttavat niin maaperän laatu, rakentamisen laatu sekä olosuhteiden muutokset. Muita painumiseen vaikuttavia tekijöitä voivat olla puuttelliset talon perustukset, jatkuva raskas liikenne tai puiden juuret talon lähettyvillä, läheinen rakennustyömaa tai vuotavat vesijohdot, jotka pehmittävät maaperää. Orgaanisen maa-aineksen hajoaminen kantavien rakenteiden alla voi synnyttää tyhjätiloja ja edesauttaa painumista.

Talon painumisen tunnusmerkkejä:

 • Näkyvät halkeamat perustuksissa
 • Rakennus on silminnähden kallistunut
 • Halkeamat seinissä tai lattioissa
 • Ikkunat tai ovet jumittavat (karmit eivät ole suorassa)
 • Rakoja jalkalistan alapuolella
 • Talon sisälle on noussut kynnyksiä tai muita rakenteellisia vaurioita
 • Putket eivät vedä
 • Savupiippu tai hormi on haljennut tai kallellaan
 • Vesivahinko (painuminen on rikkonut putket tai johdot)
 • Epätasainen tai kalteva lattia
 • Rakennus näyttää siirtyneen
 • Irtoilevat tai kopot laatat

Mitä aikaisemmassa vaiheessa rakennuksen painumaongelmaan puututaan, sitä vähemmän siitä aiheutuu kustannuksia rakenteiden vaurioitumisena.

Minkä vuoksi talo painuu ja mikä silloin voi olla syynä?

Talon painumisen syynä voi olla esimerkiksi seuraavat syyt:

 • Maaperän kuivuus. Pitkään jatkunut kuivuus voi kutistaa erityisesti savimaata.
 • Maa-aines on huonosti tiivistetty
 • Talon perustukset ovat rakennettu väärin tai niiden suunnittelu on puutteellista
 • Maaperän tärinä
 • Eroosio

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!

Kuinka talon nostoprosessi etenee?

 1. Kartoitetaan painumisen tilanne ja arvioidaan syyt yhdessä MKK:n asiantuntijan kanssa
 2. Talon rakenteet ja painumamäärä selvitetään
 3. Tehdään suunnitelman nostosta
 4. Nostetaan talo polyuretaanimenetelmällä
 5. Oikaistaan rakennus
 6. Seurataan ja valvotaan nostotyötä lasermittarein
 7. Vahvistetaan perustusten alapuolinen maaperä
 8. Tehdään lopputarkastuksen mittaukset

Millaisia taloja voidaan oikaista?

MKK:n käyttämällä oikaisumenetelmällä voidaan oikaista useita eri kohteita, kuten:

 • paritaloja
 • hirsitaloja
 • rivitaloja
 • mökkejä
 • omakotitaloja
 • autotalleja
 • saunoja
 • varastoja

MKK – Eristys ja Huolto Oy tarjoaa sujuvaa ja joustavaa palvelua. Kannattaakin ottaa asiantuntija arvioimaan onko talon painuminen tai kallistuminen rakennukselle haitallista ja pystyykö sen korjaamaan – ja millaisia kustannuksia talon oikaisusta syntyy. Neuvomme kaikissa talon vajoamisongelmiin liittyvissä asioissa, tilaa siis maksuton kartoitus!

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme!